climate

SEASON MIN MAX CLOTHING
February – May 30 Deg C 36 Deg C Light Cotton
June – September 26 Deg C 32 Deg C Light Cotton & Rain wear
October – January 22 Deg C 30 Deg C Light Cotton